Přeskočit na obsah

1922 – 1945

Předválečné a válečné období do roku 1945

1922

 • počátky české, nebo-li národní házené v Bystřici p.H.
 • zápasy SK Hostýn Bystřice p.H. – Studentská sedma Holešov
 • házenkářský turnaj v rámci „Sportovního dne“ za účasti: SK Kunovice Studentská sedma Holešov, SK Hostýn Bystřice pod Hostýnem.

1926 – 1940

Přehled bystřických klubů a jednot, které pěstovaly házenou

 • Sportovní klub (SK).
 • Tělovýchovná jednota Sokol.
 • DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota.
 • FDTJ – Federální dělnická tělovýchovná jednota.
 • Čs. Orel.

Sportovní klub

Fotbalové hřiště v Zahájeném, uvedené do provozu roku 1926.Tělovýchovná jednot Sokol

Letní cvičiště v Soudní ulici u sokolovny.DTJ a FDTJ

Trojúhelníková lokalita „U stodol“ v Mlýnské ulici naproti Ležákova (Trávnického) mlýna – dnes „Bílý dům“ s přístavbou.Čs. Orel

Nejprve hřiště DTJ a FDTJ v Mlýnské ulici, pak prostor v ulici Na Bělidlech (od r. 1968 je zde osmnáctibytovka) a potom prostor ve Fryčajově ulici za budovou Společenského domu Sušil (dnes víceúčelová hala).1941

 • 11. dubna byla zastavena činnost Sokola na celém území Čech a Moravy (tzv. Protektorát Čechy a Morava).
 • 17. května byl založen Valašský okrsek Hanácké Župy svazu házené (HŽSH – župa založena 29.6.1920).
 • Házená TJ Sokol Bystřice pod Hostýnem přestoupila do SK Bystřice p.H.
 • Odbor házené SK Bystřice pod Hostýnem se přihlásil do Valašského okrsku HŽSH.

1942

 • 5. místo – I. třída Valašského okrsku HŽSH – první mistrovské zápasy v dějinách bystřické házené
 • Zaveden systém podzimních a jarních částí házenkářské sezóny.

1942 – 1943

4. místo – I. třída Zlínského okrsku HŽSH.

1943 – 1944

3. mmísto – II. třída – Valašský okrsek HŽSH.

1944 – 1945

Mistrovské dlouhodobé soutěže byly zakázány protektorátními úřady – nařízení z 24.8.1944.